تجارت چیست؟

تجارت نوعی داد و ستد است که در آن خریدار یا فروشنده به دنبال سود است، حال کالای تجارت هر چیزی می تواند باشد.

انواع تجارت :

تجارت خود به سه دسته تقسیم می شود :

  1. تجارت بین المللی
  2. تجارت داخلی
  3. تجارت الکترونیک