خدمات ما

ارائه کلیه خدمات جهت واردات و صادرات و نیز خرید و فروش کالای وارداتی و صادراتی مورد نظر مشتریان ، تلاش ما ارتباط با اقشار مختلف سهیم در امر تجارت بنا به نیازها و درخواست های به خصوص آنها می باشد. شرکت نامدار تجارت شمس با هر کدام از این اقشار شامل خریدار، فروشنده، تولید کننده، مصرف کننده، وارد کننده، صادر کننده، شرکت های حمل و نقل، ترخیص کالا، سرمایه گذار با توجه به نیازهای خاص آن اقشار می تواند همکاری داشته باشد.