زمینه های کاری

تجربه چندین ساله  کادر متخصص در انجام صحیح بسیاری از پروژه های بازرگانی خارجی و داخلی. گروه بازرگانی شرکت ما آماده ارائه خدمات بازرگانی در بخش های صادرات و واردات و نیز خرید و فروش به اشخاص و شرکت های محترم  می باشد.