واردات کالا

تجار و بازرگانانی که به هر دلیل به دنبال منبع یابی جدید و خرید و واردات از منابع جدید می باشند و نیز ارائه کالا های جدید را که در تخصص قبلی بازرگان و تجار می باشد و مصرف کنندگانی که تا کنون از بازارهای محلی و تجار منطقه ای مواد و کالا اولیه خود را تهیه می نمودند اما به دنبال واردات مستقیم از کشور های هدف می باشند.

صادرات کالا

صادرات کالا به اقصی نقاط دنیا با بهترین شرایط و بازاریابی