تجارت

تجارت چیست؟ تجارت نوعی داد و ستد است که در آن خریدار یا فروشنده به دنبال سود است، حال کالای تجارت هر چیزی می تواند باشد. انواع تجارت : تجارت خود به سه دسته تقسیم می شود : تجارت بین المللی تجارت داخلی تجارت الکترونیک